Aktualności
Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego branży targowej, obok działań dedykowanych podmiotom oraz interesariuszom rynku targowego, realizuje ważny projekt–kampanię świadomościową, promującą ideę i rolę Targów, a w szczególności Targów w Polsce, pod nazwą „Targi dają więcej”


Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność