Informacje nt. badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.