agnieszka.kowarska@p.lodz.pl
specjalista z zewnątrz
mgr Anna Kozieł
asystent w gr. pracowników dydaktycznych
mgr Marta Kozieł
specjalista z zewnątrz