dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Sebastian Bakalarczyk
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr Mirella Barańska-Fischer
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
prof. dr hab. Agnieszka Baruk
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Maciej Bielecki
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr Robert Blażlak
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Katarzyna Boczkowska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Grzegorz Bogusławski
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr Michał Bolimowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
mgr Ewa Brola
specjalista
prof. dr hab. Filip Chybalski
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Adam Depta
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr Agata Drabek
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr inż. Agnieszka Dziewanowska-Sobczak
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Sylwia Flaszewska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Barbara Galińska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr Izabela Grabowska
starszy specjalista
prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki
profesor grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Jacek Gralewski
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Marianna Greta, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr Małgorzata Guminiak
starszy specjalista
mgr inż. Małgorzata Gumola
asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Irena Jałmużna
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Tomasz Jasiński
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Piotr Józwiak
pracownik administracji
mgr inż. Anna Juźwicka
specjalista p.o. kierownika dziekanatu
mgr inż. Paulina Kalinowska (Krasoń)
asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Dariusz Klimek
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr Jacek Komorowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
dr inż. Joanna Kopania
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Jarosław Kowalski
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr Anita Kozak
starszy specjalista
mgr Krzysztof Kozieł
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
mgr Anna Kozieł
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Jan Królikowski
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz
profesor w grupie pracowników dydaktycznych
dr Jarosław Lendzion
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Zbigniew Leszczyński, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr inż. Anna Mączewska
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Aleksandra Makowska
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
lic. Małgorzata Makowska
starszy specjalista
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Marek Martin
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr Iwona Meler
specjalista
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
Paweł Michalski
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr inż. Joanna Mik-Wojtczak
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Joanna Mnich
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr Kamil Moser
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Andrzej Mróz
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Konrad Niziołek
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Michał Nowicki
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr inż. Janusz Pawłowicz
starszy specjalista kierujący zespołem
mgr inż. Agnieszka Pękala
starszy specjalista
dr Ilona Penc-Pietrzak
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Agnieszka Pietras
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Paweł Pietras
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr hab. Edyta Pietrzak profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Dorota Piotrowska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktyczny, Kierownik Laboratorium Ergonomii,
dr Przemysław Pomykalski
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
mgr inż. Katarzyna Rybińska
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr Agnieszka Ścianowska
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Dagna Siuda
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Dariusz Siudak
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr Joanna Soboń-Bobka
starszy specjalista
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Joanna Sośnicka
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Iwona Staniec
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Robert Stanisławski, prof. Uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Anna Stankiewicz-Mróz
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
mgr inż. Michał Stolarski
asystent w grupie pracowników dydaktycznych
dr Maciej Szczepańczyk
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Anna Szmit
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Katarzyna Szymańska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PŁ
profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Ewa Tomczak-Woźniak
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Anna Walaszczyk
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Szymon Wierzbiński
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Iwona Wilk
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr inż. Małgorzata Wiśniewska
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor uczelni
profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
dr Iwona Wojciechowska-Toruńska
adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
dr Jan Żółtowski
adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych