dr inż. Maciej Bielecki
Adiunkt dydaktyczny
mgr inż. Maria Bieńkowska
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr Michał Bolimowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
mgr Ewa Brola
specjalista
mgr Kinga Dereszewska
pracownik administracji
mgr Maja Dobkowska
specjalista kierujący zespołem
mgr Izabela Grabowska
starszy specjalista
mgr Małgorzata Guminiak
starszy specjalista
mgr Jacek Komorowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
dr inż. Michał Kuczkowski
starszy wykładowca
dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
lic. Małgorzata Makowska
starszy specjalista
dr inż. Marek Martin
Starszy wykładowca
mgr Iwona Meler
specjalista
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
Paweł Michalski
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr Jolanta Oryl
samodzielny referent
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor zwyczajny
mgr inż. Janusz Pawłowicz
starszy specjalista kierujący zespołem
mgr inż. Agnieszka Pękala
starszy specjalista
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
Krystyna Pilip
pracownik inżynieryjno - techniczny
Bożena Magdalena Podkocka
specjalista ds. administracji
mgr Wojciech Świekatowski
pracownik inżynieryjno - techniczny
Krzysztof Świnoga
pracownik inżynieryjno - techniczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
profesor nadzwyczjany Kierownik Katedry Zarządzania i Produkcji Logistyki
dr Jan Żółtowski
starszy wykładowca