dr inż. Maciej Bielecki
Starszy wykładowca
agnieszka.kowarska@p.lodz.pl
specjalista z zewnątrz
mgr Marta Kozieł
specjalista z zewnątrz
dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
dr inż. Marek Martin
Starszy wykładowca
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
dr inż. Andrzej Mróz
Pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor zwyczajny
dr Ilona Penc-Pietrzak
starszy wykładowca
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
dr inż. Anna Szmit
starszy wykładowca
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
profesor nadzwyczjany Kierownik Katedry Zarządzania i Produkcji Logistyki
dr Jan Żółtowski
starszy wykładowca