STUDENCIE !

Poznaj ofertę Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających na naszym Wydziale. Poniżej aktualna lista (listopad 2016):

 • Koło Naukowe BHP i Ergonomia
 • Enactus Politechnika Łódzka
 • Koło Naukowe „Ludzie-Biznes-Technolgie”
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”
 • Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki
 • Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu
 • Koło Naukowe Marketingu „LEVEL UP”
 • Koło Naukowe Zarządzanie Sportem
 • Klub Sportowy OiZ Sparta Łódź
 • Koło Naukowe Rainmakers

 

Koło Naukowe BHP i Ergonomia

Prezes: Michał Sikorski
V-ce Prezes: Mateusz Wypych

 

E-mail:

knbhpie@gmail.com

Facebook:

https://web.facebook.com/knbhpie/?_rdr;

 

Opis działalności:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ergonomii zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem pracowników w miejscach pracy. Zrzesza przede wszystkim studentów międzywydziałowego kierunku jakim jest inżynieria bezpieczeństwa pracy. Studenci w kole współpracują z instytucjami publicznymi min. Instytutem Medycyny Pracy, Państwową Inspekcją Pracy czy Państwową Strażą Pożarną, a także organizacjami np. Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa w Łodzi. Wraz z opiekunami koła przeprowadzają badania naukowe dotyczące kultury bezpieczeństwa w firmach, poznają różne gałęzie przemysłu, a także rozwijają swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach branżowych. Studenci w kole  organizują konferencje naukowe a także gościnnie biorą udział w konferencjach wyjazdowych, gdzie przedstawiają wyniki swoich badań w formie ustnych wystąpień i referatów. Poza nauką i pracą badawczą zajmują się rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań w gronie przyjaciół ze studiów.

 


 

Enactus Politechnika Łódzka

Prezes zarządu: Agnieszka Borowska

V-ce prezes ds. Zarządzania Projektami – Tobiasz Majak

V-ce prezes ds. Zasobów Ludzkich – Karolina Królak
V-ce prezes ds. Finansów – Weronika Hlebowicz
V-ce prezes ds. Wizerunku i Kontaktów Zewnętrznych – Kacper Moszczyński

 

E-mail:

enactus.tul@gmail.com

Facebook:

https://web.facebook.com/enactus.TUL?_rdr

Strona www:

http://enactus.p.lodz.pl

 

Opis działalności:

Działalność Organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zarówno w lokalnej jak i globalnej społeczności, propagowaniem zasad CSR-u oraz rozwijaniem cech przedsiębiorczych u członków. Beneficjentami projektów są osoby wykluczone społecznie (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Misją Organizacji jest poprawa jakości życia beneficjentów w widoczny sposób oraz próba wskazania sposobu rozwiązania konkretnego problemu, a nie rozwiązanie go.

 


 

Koło Naukowe Ludzie-Biznes-Technologie

Prezes zarządu: Taida Dziadczyk
V-ce Prezes: Karolina Kołacz
V-ce Prezes: Filip Żylak
Komunikacja i finanse: Gaspar Borkowski

E-mail:

lbt@info.p.lodz.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/KNLBT

Strona www:

http://www.lbt.p.lodz.pl

 

Opis działalności:

Koło Naukowe „LBT” Ludzie – Biznes – Technologie działa przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej od 19 lat. Koło ciągle rozwija swoje kręgi działania poprzez podejmowanie różnych inicjatyw, które wnoszą członkowie. Dotyczą one głównie przedsiębiorczości, zarządzania małym biznesem i prowadzenia własnej firmy, a także rozwoju kompetencji menedżerskich i umiejętności interpersonalnych. Szereg możliwości, które mają należący do koła studenci sprawia, że dobrze spożytkowany i mile spędzony czas pozostaje w pamięci w postaci pięknych wspomnień i wielu zrealizowanych projektów. Organizujemy ogólnopolskie konferencje z cyklu „Forum Młodych Menedżerów”, prowadzimy badania i publikujemy artykuły naukowe. Uczestniczymy również w konferencjach naukowych, spotykamy się z menedżerami prestiżowych firm (ucząc się w praktyce od najlepszych), wyjeżdżamy na wycieczki do zakładów produkcyjnych, gdzie odkrywamy zarówno tajniki procesów wytwarzania  produktów oraz nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem.

Udzielamy się nie tylko w bieżącym życiu uczelni, ale również rozwijamy swoje pasje oraz doświadczenie poza nią. Pamiętamy o tym, że studiowanie to nie tylko czas wytężonej nauki, ale również relaksu i dobrej zabawy. Spotykamy się, by zintegrować się poprzez wspólne gry czy oglądanie filmów. Podczas spotkań przy przyjaznej atmosferze wpadamy na nasze najlepsze pomysły, których realizacja powoduje poszerzanie własnych horyzontów oraz budowanie przyszłej ścieżki kariery. Nad wszystkim czuwają i doradzają nasi opiekunowie, czyli dr hab. inż. Marek Matejun, mgr Michał Nowicki oraz dr inż. Sylwia Flaszewska.  Stawiamy na przedsiębiorczość, kreatywność i samorealizację!

 


 

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”

Prezes zarządu: Patrycja Okraska

V-ce Prezes: Dominika Szewczyk

V-ce Prezes: Magdalena Kaczyńska

E-mail:

kolonaukowe.experience@gmail.com

Opis działalności:

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience działa przy Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej.

Jest to elitarna, zgrana drużyna studencka, której zainteresowania związane są z problematyką ZZL. Członkowie Experience dążą do połączenia zdobytej wiedzy z praktyką. Priorytetem Koła jest rozbudzenie drzemiącego w każdej jednostce potencjału, ukształtowanie własnej osobowości i zdobywanie nowych umiejętności, które będą kluczem do przyszłej kariery zawodowej.

Studenci należący do KN ZZL Experience zarówno biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Opiekunów Koła bądź firmy konsultingowe jak również sami sprawdzają się w roli szkoleniowców. Od kilku lat współorganizują Akademickie Targi Pracy w Łodzi, a także uczestniczą w różnego rodzaju projektach naukowo-badawczych.

 


 

Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki

Prezes zarządu: Daniel Komorowski

V-ce Prezes: Wiktor Welfe

Sekretarz: Aleksandra Mikina

E-mail:

sknppt@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/knppt?fref=ts

Opis działalności:

Koło  Naukowe  Podstawowych  Problemów Techniki działa  na  wydziale  Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej od  2004 roku.  Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom studentów, zapoznaje ich z problemami technicznymi oraz pogłębia ich wiedzę na ten temat. Dzięki tym działaniom studenci mają okazję lepiej poznać świat nauki i techniki. KN PPT realizuje i wpiera wiele ciekawych i nowatorskich projektów.

Koło  Naukowe  Podstawowych  Problemów  Techniki  dąży  do  tego,  by  stać  się organizacją rozpoznawalną zarówno w środowisku akademickim jak i biznesowym na terenie całego kraju oraz państw Unii Europejskiej.

 


 

Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu

Prezes zarządu: Katarzyna Telega
V-ce Prezes: Anna Dzikowska
V-ce Prezes: Bernard Godala

Facebook:

https://web.facebook.com/KNZPiK/

E-mail:

knzpik@gmail.com

Opis działalności:

Zajmujemy się głównie działaniami z zakresu zarządzania, produkcji oraz logistyki. Współpracujemy z firmami z województwa łódzkiego, do których odbywamy wycieczki, aby bliżej poznać w praktyce to, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Naszym głównym przedsięwzięciem, którego organizacji podejmujemy się co roku, jest Konferencja Logistyczna. Z dumą możemy powiedzieć, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a przedstawiane na niej tematy są na wysokim poziomie merytorycznym. W skład naszego Koła wchodzą głównie studenci kierunków: Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Cały czas poszerzamy horyzonty naszej wiedzy teoretycznej, aby później przełożyć ją w działaniach praktycznych.

 


 

Koło Naukowe Marketingu „LEVEL UP”

Prezes zarządu: Karolina Klimkiewicz

V-ce Prezes: Natalia Jabłońska

V-ce Prezes: Katarzyna Milczarek

Członek Zarządu PR: Natalia Bartczyk

Członek Zarządu HR: Kamila Cwanda

E-mail:

knmlevelup@gmail.com

Facebook:

https://web.facebook.com/knmlevelup/

Opis działalności:

LevelUP to grupa mocno zaangażowanych studentów, którzy uważają że marketing to nie tylko denerwujące reklamy w TV. Koło powstało z myślą o zdobywaniu realnego doświadczenia. Będziemy współpracować  z środowiskiem biznesowym, aby każdy członek koła mógł wykazać się podczas realizowanych przez nas przedsięwzięć. Stawiamy na rozwój. Dlatego też będziemy regularnie organizować konferencje związane z tematyką marketingu, a także motywować członków do odbywania praktyk w firmach partnerskich.

 


 

Koło Naukowe Zarządzanie Sportem

Prezes zarządu: Żaneta Damaz

E-mail:

knzarzadzaniesportem@gmail.com

Facebook:

https://web.facebook.com/KN-Zarz%C4%85dzanie-Sportem-935431236577058/?fref=ts

Opis działalności:

Koło Naukowe Zarządzanie Sportem jest najmłodszym pośród wszystkich Kół Naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zajmujemy się organizacją oraz zarządzaniem w sporcie i dziedzinach go dotyczących. Naszym opiekunem jest pan Dziekan Maciej Bielecki. Możemy pochwalić się między innymi organizacją akcji „Rowerem na Politechnikę” czy prowadzeniem uczelnianej ligi halowej. Ponadto mamy na koncie wiele publikacji oraz ściśle współpracujemy z drużyną piłkarską naszego Wydziału  – KS OiZ PŁ Sparta Łódź. Tworzymy grupę ludzi umiejących czerpać przyjemność i satysfakcję z podjętych działań.

 


 

Klub Sportowy OiZ Sparta Łódź

Prezes zarządu: Dominik Kowalczyk

V-ce Prezes: Artur Marcinkowski

Sekretarz: Jakub Janasik

Skarbnik: Maciej Marszałek

 

E-mail:

spartalodz@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/KS.OiZ.PL.Sparta.Lodz/?fref=ts

Opis działalności:

Klub Sportowy „OiZ PŁ Sparta Łódź” to jedyna drużyna w Polsce w której grają Studenci, Pracownicy oraz Absolwenci Politechniki Łódzkiej, a Zarząd składa się tylko i wyłącznie z łódzkich Żaków. Od 2011 roku Studenci rozgrywają swoje mecze ligowe w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej ciesząc się ze znacznych sukcesów. W 2015 roku Studenci postanowili wdrożyć nowy projekt w życie jakim jest Akademia Piłkarska inna niż wszystkie. W ramach projektu, dzieci mają zapewnione bezpłatne zajęcia treningowe piłki nożnej, zajęcia edukacyjne będące uzupełnieniem edukacji szkolnej oraz warsztaty profilaktyczne i pomoc psychologiczną.


Koło Naukowe Papierników

Prezes zarządu: Dawid Dobrzelewski
Wiceprezes: Filip Tomaszewski
Księgowość: Sebastian Łysakowski

Opis działalności:

Od wielu już lat działalność studencka w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej związana jest z Kołem Naukowym Papierników (KNP). Jest to międzywydziałowa organizacja z ponad trzydziestoletnią historią. Obecnie zrzesza ok. 40 studentów z trzech wydziałów: Mechanicznego, Chemicznego i Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Cele działalności Koła Naukowego to przede wszystkim:

 • rozwijanie inicjatyw studenckich,
 • organizacja wycieczek do zakładów związanych z przemysłem papierniczym,
 • poznawanie procesu produkcji papieru w praktyce,
 • organizacja seminariów i konferencji,
 • inicjowanie współpracy międzynarodowej,
 • prezentacja Instytutu i kierunku studiów technicznych „Papiernictwo i Poligrafia” na targach, konferencjach jak i w szkołach średnich,
 • uczestnictwo w wydarzeniach i zjazdach związanych z branżą papierniczą,
 • propagowanie nauki języków obcych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktów,
 • prezentacja artystycznej strony papiernictwa związanej z papierem czerpanym.

Swoimi pomysłami i przedsięwzięciami studenci nie tylko uzupełniają teoretyczną wiedzę zdobywaną w toku studiów, ale zachęcają do aktywnego barania udziału w życiu akademickim.


Koło Naukowe Poligrafów
Przewodnicząca: Lidia Staszewska
Zastępca przewodniczącej: Piotr Szkudlarek
Skarbnik/sekretarz: Aleksandra Skrobisz
Opis działalności:

Od wielu lat jesteśmy studencką organizacją działającą na Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Mimo upływu czasu i rosnącej ilości absolwentów naszej uczelni zrzeszamy miłośników poligrafii i poszerzamy naszą wiedze na tematy drukowania i nie tylko. Tworzymy zgrany zespół, który oprócz zdobywania wiedzy oraz wzajemnego przekazywania sobie nowinek poligraficznych świetnie się przy tym bawi. Spędzamy swój wolny czas nie tylko w zaciszu pokoju Koła ale i poza lokalizacją Uczelni, wyjeżdżając na różne targi branżowe czy po prostu bawiąc się w łódzkich pubach i klubach. Członkowie Koła Poligrafów podejmują każdą możliwość aby jak najbardziej zbliżyć się do przemysłu i chętnie zdobywają doświadczenie podczas organizowanych przez zaprzyjaźnione firmy poligraficzne oraz zarząd Koła warsztatów praktycznych.
Naszymi celami są przede wszystkim:

 • Zdobywanie wiedzy z zakresu poligrafii i przetwórstwa papieru,
 • Zdobywanie doświadczenia poprzez ścisły kontakt z przemysłem poligraficznym,
 • Organizacja wycieczek do firm poligraficznych i przetwórczych,
 • Organizacja praktyk zawodowych,
 • Reprezentowanie Koła Naukowego Poligrafów oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii na targach branżowych,
 • Prowadzenie i realizacja zaawansowanych projektów,
 • Rozwijanie umiejętności organizacji, pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów,
 • Współpraca z przemysłem poligraficznym,
 • Uczestnictwo w wydarzeniach,  festiwalach, zjazdach oraz targach związanych z poligrafią.

Koło Naukowe Rainmakers

SKN Rainmakers to Koło zrzeszające studentów Wydziału studiujących w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ. Koło zajmuje się  m.in. pogłębianiem wiedzy z zakresu biznesu, integracją studentów zarówno pochodzących z Polski jak i zza granicy oraz pomocą w organizowaniu praktyk i staży studenckich.

Członkami koła mogą zostać studenci z całego świata uczący się na Politechnice Łódzkiej, dlatego spotkania, wykłady, zebrania oraz wszelkie inne wydarzenia odbywają się w języku polskim lub angielskim.

E-mail: iferainmakers@gmail.com

   Prezes

   Igor Pławik
   iplawik@gmail.com

   Wiceprezes

   Michał Jackowski
   michal.j.jackowski@gmail.com

   Sekretarz/Skarbnik

   Urszula Arendt
   arendt.urszula@gmail.com