dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
dr inż. Andrzej Mróz
Pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor zwyczajny
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Zarządznia i Produkcji Logistyki
dr Jan Żółtowski
starszy wykładowca