Sukcesy ostatniego roku

2019 r.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Agnieszce Baruk tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Agnieszce Zakrzewskiej-Bielawskiej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Nagroda indywidualna dla prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej- Bielawskiej za monografię, pt. „Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie” wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie w 2018r. Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w XIII Konkursie na Prace Naukowe w Zakresie Nauk o Zarządzaniu powstałe w latach 2016-2018, w kategorii: monografie jednoautorskie. Nagroda przyznana w grudniu 2019 roku.

Książka dr. hab. Filipa Chybalskiego, prof. PŁ,  pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne” została nominowana do nagrody BETA 2019. Nagroda ta stanowi „honorowe wyróżnienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami”.

Dr inż. Edyta Marcinkiewicz otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu.

Rozpoczęcie realizacji przez dr hab. inz. Edytę Marcinkiewicz grantu w ramach Konkursu OPUS NCN  nt. „ Znaczenie posiadania nieruchomości jako źródła zabezpieczenia  emerytalnego między państwem, a rynkiem”:

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ uzyskała stypendium na realizację projektu Place branding (r)evolution – the management of the smart city’s brand w ramach I edycji Programu im. Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Konkursie zorganizowanym przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej na najbardziej Przedsiębiorcze Koło, pierwsze miejsce ex aequo zajęło nasze Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience” wraz z Research Lab SKN KĄT.

Dominik Malinowski otrzymał nagrodę najlepszego studenta naszego Wydziału z rąk Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka.

Wydział otrzymał tytuł Vice-Lidera Mobilności w kategorii „Studia” za rok akademicki 2018/2019 . Nagrodę wręczono podczas uroczystości z okazji 10. Mobility Week w PŁ.

Studenci i pracownicy Wydziału zdobyli w 2019 roku II miejsce w “Zmaganiach Wydziałów Politechniki Łódzkiej”

Dr inż. Iwona Staniec wykonawcą 3-letniego projektu Horyzont 2020 „Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling (PHERECLOS)”.

W listopadzie 2019 nasza studentka Karolina Bielawska została Miss Polona 2019 oraz Miss Publiczności. Wśród finalistek, znalazły się dwie nasze wydziałowe reprezentantki prócz Karoliny widzieliśmy także Izabelę Deptę.

Na uroczystym podsumowaniu tegorocznego programu praktyk letnich organizowanych w firmie Emerson Electric Co, wyróżniono z grona 160 studentów, 10 osób, w tym 2 z naszego Wydziału, Kamilę Wawrzyniak oraz Kacpra Kujawę.

2020 r.

Co roku studenci, pracownicy i absolwenci naszego Wydziału koordynują działaniami Sztabu WOŚP, w 2020 zebraliśmy rekordową kwotę 291 754, 42zł.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 10.03.2020 r. nadał dr. hab. Filipowi Chybalskiemu tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Dr Dariusz Siudak otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 Studentki Wydziału: Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk na zajęciach z Zarządzania opakowaniami przygotowały projekt aplikacji służącej rozpoznawaniu rodzaju odpadów i tym samym ułatwieniu skutecznego recyklingu. Za namową prowadzącej zajęcia mgr Anny Kozieł wysłały projekt na konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego i dostały wyróżnienie w kategorii studenckiej.

 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji dołączył do grona członków CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies), założonego w 1993 roku międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz rozwoju zarządzania. CEEMAN obecnie swoim zasięgiem obejmuje cały świat, liczy 200 członków pochodzących z 50 krajów. Są to instytucje z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki. Politechnika Łódzka jest drugą polską uczelnią techniczną, która wstąpiła do stowarzyszenia, wcześniej członkiem został Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Wspomnienia 25lecia Wydziału