Aktualności
 

 

Szanowni Państwo,

JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomir Wiak ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu i seminarium „Bentley Systems Going Digital – projektowanie obiektów przemysłowych i zarządzenie infrastrukturą”, które poprowadzi Centrum Systemów Softdesk.

Tematyka seminarium nawiązuje wprost do wybranych zagadnień znajdujących się w obszarach strategicznych programu „PRZEMYSŁ + : Gospodarka oparta o dane” oraz „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Jednym z zagadnień, szczególnie ważnych dla skutecznej realizacji założeń programu, jest edukacja. Praktyczne wdrożenie odpowiednich programów edukacyjnych, z zastosowaniem współczesnych narzędzi naukowych i inżynierskich oraz włączenie w realizację tych zadań społeczności akademickiej i kadry technicznej polskiego przemysłu, jest kluczem do sukcesu. Centrum Systemów Softdesk, korzystając ze swojego doświadczenia i w oparciu o programy komercyjne, tj. oprogramowanie Bentley Systems, pozwalające na integrację wielobranżowych działań w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury, pokaże, że można uzyskać oczekiwane efekty.

W procesie integracji przewidziany jest znaczny udział polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Realizowane to będzie poprzez włączenie do integrowanego systemu zarówno istniejących dokonań, pomysłów i produktów, jak i stworzenie nowych szans poprzez udostępnienie narzędzi niezbędnych do realizacji koncepcji cyfryzacji. W przypadku inżynierii i zarządzania infrastrukturą cyfryzacja musi zawierać, jako jeden z elementów, „cyfrowego bliźniaka infrastruktury”, czyli komputerowy model otaczającego nas terenu, obiektów inżynierii lądowej, obiektów budowlanych, obiektów przemysłowych. Ten „cyfrowy świat” musi być kompletny, aby uwzględniać wszystkie aspekty potrzebne do modelowania w nim świata rzeczywistego. Od niedawna staje się to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi narzędzi i technologii informatycznej. Jednakże „do kompletu” potrzebne jest wielobranżowe oprogramowanie, otwarte na rozwój i rozszerzenia, takie jak to będące przedmiotem seminarium.

Jest to unikalny w skali światowej system kilkudziesięciu programów Bentley Systems. Zawiera on elementy od najprostszych narzędzi rysunkowych po złożone inżynierskie programy i usługi obliczeniowe ‘w chmurze’. Od geologii, geodezji, po modelowanie obiektów budowlanych instalacji technologicznych w energetyce, chemii i gazownictwie, podstacji energetycznych i innych elementów infrastruktury.

 

Realizacja koncepcji „Going Digital” nie jest możliwa bez właściwej edukacji. Dlatego Centrum Systemów Softdesk we współpracy z Politechniką Łódzką postanowiły zaprosić Państwa do rozpoczęcia działań w Państwa najbliższym otoczeniu, tak aby doprowadzić do uczestnictwa w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, a także integracji działań wszędzie tam, gdzie okaże się to możliwe.

 

Program seminarium

12:00  Słowo wstępne: JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomir Wiak, dr inż. Maciej Rydlewicz

12:15  Vinayak Trivedi, VP Bentley Institute, „World is going digital, so must construction and maintenance of infrastructure. Bentley Institute – global approach to education of engineers in a fast changing world”

13:15  Maciej Rydlewicz, „Rurociągi jako interdyscyplinarny element infrastruktury – model i normatywne analizy numeryczne w technologii zgodnej z koncepcją Going Digital”

14:15  Zaproszeni goście, „Nauka, edukacja, wsparcie techniczne i organizacja projektu jako elementy niezbędne do skutecznych wdrożeń inżynierskich” – prezentacje wybranych projektów, dyskusja z uczestnikami wdrożeń przemysłowych

15:00  Michał Lipiński, „Inżynierskie narzędzia do modelowania i analiz konstrukcji budowlanych – Bentley ProStructures”

15:45  Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi

16:00  Zakończenie seminarium

Miejsce: Politechnika Łódzka, Aula IFE, budynek A16, Łódź, ul. Żwirki 36

Termin: 22 maja 2018 r.

Godzina:  12:00–16:00

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, w miarę możliwości, zgłoszenia uczestnictwa, korzystając z formularza na stronie internetowej https://softdesk.pl/seminarium20180522/ lub przesłanie informacji o planowanym uczestnictwie na adres e-mail: biuro@softdesk.pl .

 

KONTAKT: 

Pytania organizacyjne:

Julia Skrzypkowska – Doradca ds. Przedsiębiorczości, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

julia.skrzypkowska@p.lodz.pl

Pytania dotyczące tematu seminarium:

Centrum Systemów Softdesk, tel. +48 42 6491471, biuro@softdesk.pl

dr inż. Maciej Rydlewicz – CEO, Research & Development Director, Centrum Systemów Softdesk
maciej.rydlewicz@softdesk.plPoprzednia aktualnośćKolejna aktualność