Tryb przeprowadzenia czynności doktorskich na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę_Załącznik nr 1

Oświadczenie_Załącznik nr 2

Rok 2018

Praca doktorska – mgr inż. Michał Nowicki

– Recenzja 1

-Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Anny Dyląg

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Agnieszki Kamińskiej

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Rok 2017

Praca doktorska – mgr inż. Magdalena Wróbel – Lachowska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Marta Niciejewska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Daniel Marciniak

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Recenzja 3

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Łukasz Zwoliński

Recencja 1

– Recenzja 2

– Recenzja 3

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Rok 2016

Praca doktorska – lek. med. Jerzy Szafranowicz

Recenzja 1

Rezenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Anna Marszal

Recenzja 1

Rezenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Rok 2016

Praca doktorska – mgr inż. Bartosz Zamara

– Recenzja 1

– Rezenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Sylwia Flaszewska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Wesołowski

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Daniel Chudzik

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Autoreferat

Rok 2014

Praca doktorska – mgr inż. Justyna Żywiołek

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

Praca doktorska – mgr inż. Maria Rybaczewska

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

Praca doktorska – mgr Małgorzata Pleskot

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

Praca doktorska – mgr inż. Dorota Wolak

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Olszewski

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

Rok 2013

DoktorantTytuł rozprawyPromotorRecenzenciDyscyplina
Dr inż. Jacek Nazdrowicz
Role i kompetencje menedżerów średniego szczebla w zarządzaniu strategicznym bankiem komercyjnym
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. Józef Penc
Nauki o zarządzaniu
Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba
Modele wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu ochrona środowiska w gminie
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Nauki o zarządzaniu
Dr Agnieszka Gądzia
Determinanty rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych w wyższych uczelniach technicznych
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Czesław Sikorski
Nauki o zarządzaniu
Dr inż. Sebastian Białoskurski
Marketing lateralny w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych
Dr hab. Agnieszka Baruk, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
Nauki o zarządzaniu