Committee on Internationalization

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni – przewodnicząca komisji
Committee members:
  • dr Sebastian Bakalarczyk
  • dr inż. Jacek Gralewski
  • dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. uczelni
  • dr inż. Irena Jałmużna

 

Committee on Promotion

dr hab. inż. Grzegorz Szymański – przewodniczący komisji
Committee members:
  • dr Joanna Sośnicka
  • dr Anna Walecka
  • dr inż. Iwona Wilk
  • dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska