(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Programu “Bursztynowa Praktyka”

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Programu “Diamentowa Praktyka”

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Edukacji Normalizacyjnej

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Własnością Intelektualną

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej

Przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Wydziałowy koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. transferu technologii

(Polski) Przedstawiciele Wydziału do współpracy z CWM PŁ w zakresie internacjonalizacji

(Polski) Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej PŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach niestacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach stacjonarnych

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (IPiP)

(Polski) Broker Innowacji