Aktualności

W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP.

Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu: “BHP Listopad 2019“. Klucz dostępu do kursu: listopad Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 30.11.2019r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących “wyskakujące okienka” oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

 

Przepisanie zaliczenia z kursu BHP:

Studenci, którzy w poprzednich latach zaliczyli multimedialny kurs BHP, w celu uzyskania zaliczenia kursu BHP w bieżącym roku akademickim muszą ponownie zalogować się na platformę Wikamp, zgodnie z powyższą procedurą.

System automatycznie dokona weryfikacji zaliczenia kursu.