Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami – prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, Z-ca Dyrektora ds. nauki – , Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych – , Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, ul. Piotrkowska 266, pokój 8, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 37 67, p.o. Kierownika Zakładu – dr inż. Grzegorz Bogusławski, Laboratorium Podstaw Techniki i  Ekologii Przemysłowej, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 37 67, Zakład Nauk Humanistycznych, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 36 84/ 637 09 67, Kierownik ZakładuZakład Ekonomii, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 32 91, Kierownik Zakładu–  ,Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź pok. 224 II piętro


Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki

Adres: 90-924 Łódź Wólczańska 215

Telefon: 42 631 37 67, 42 631 32 91

Faks: 42 631 37 67, 42 631 32 91

Adres e-mail: ekonomia@info.p.lodz.pl


Pracownicy: