Zakład Systemów Zarządzania, ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź,
tel./fax. 042 6313766, sekretariat – pokój 17

Zakład Innowacji i Marketingu, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź,
tel./fax. 042 6313759


Kierownik: dr Anna Stankiewicz-Mróz

Adres: 90-924 Łódź ul. Piotrkowska 266

Telefon: 042 6313766

Faks: 042 6313766

Adres e-mail: ksz@info.p.lodz.pl


Pracownicy: