ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • opiniowanie i przygotowanie do Rady Wydziału wniosków dotyczących podziału dotacji podstawowej;
  • opiniowanie i przygotowanie do Rady Wydziału wniosków dotyczących podziału dotacji podmiotowej;
  • opiniowanie i przygotowanie do Rady Wydziału wniosków dotyczących planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
  • opiniowanie i przygotowanie do Rady Wydziału wniosków dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury Wydziału;
  • opiniowanie zasad gospodarowania środkami finansowymi Wydziału;
  • opiniowanie i przygotowanie do Rady Wydziału wniosków dotyczących finansowania badań naukowych i ich rozliczania;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana i Radę Wydziału.


Pracownicy: