ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju Wydziału w obszarze nauki oraz związanych z tym prac naukowo – badawczych;
  • wyznaczanie obszarów naukowo badawczych zbieżnych z kierunkami i specjalnościami studiów;
  • kontrolowanie i doskonalenie procedur związanych z naukowym obszarem funkcjonowania Wydziału, przygotowywanie zmian wynikających z analizy aktów prawnych, procedur naukowych oraz z działalności Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów;
  • wdrażanie programów podnoszenia kwalifikacji naukowych pracowników wydziału oraz opiniowanie spraw z tym związanych;
  • wspieranie aktywności naukowej pracowników Wydziału;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana i Radę Wydziału.

Terminy posiedzeń Komisja Nauki

10.10.2018
21.11.2018
12.12.2018
23.01.2019
20.02.2019
20.03.2019
17.04.2019
22.05.2019
12.06.2019

godz. 10.15-12.00, sala OZ-2


Kierownik: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ


Pracownicy: