ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • organizowanie, kontrolowanie i koordynowanie procesu przebiegu głosowań na Radzie Wydziału;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana i Radę Wydziału.

Kierownik: dr inż. Iwona Wilk


Pracownicy: