ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • koordynowanie działań z jednostkami wewnątrz Wydziału w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień;
  • ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • badania i oceny ofert zgłaszanych w trybie konkursowym;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: mgr Małgorzata Michalak


Pracownicy: