ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • analiza i opiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych;
  • analiza i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w programach studiów przygotowanych przez Komisję ds Jakości;
  • analiza i opiniowanie propozycji zmian w programach i planach studiów zgłaszanych przez pracowników, kierowników jednostek;
  • analiza i opiniowanie zmian w kartach przedmiotów zgłaszanych przez kierowników przedmiotów;
  • kontrola nad poprawnością macierzy kształcenia na poszczególnych kierunkach;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Terminarz posiedzeń komisji w roku akademickim 2018/2019: 24.10.2018, godz.  9:15 21.11.2018, godz. 10:15 19.12.2018, godz. 10:15 23.01.2019, godz. 10:15 20.02.2019, godz. 10:15 20.03.2019, godz. 10:15 24.04.2019, godz. 9:15 22.05.2019, godz. 10:15 19.06.2019, godz. 9:15 04.09.2019, godz. 9:15 Sala Oz-24


Kierownik: dr inż. Agnieszka Pietras


Pracownicy: