ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • realizacja strategii rozwoju Wydziału w zakresie współpracy międzynarodowej;
  • poszukiwanie i rozpowszechnianie informacji o konkursach i naborach na projekty międzynarodowe;
  • proponowanie i koordynowanie procesu składania wniosków na projekty międzynarodowe;
  • inicjowanie i koordynacja zawierania umów z ośrodkami zagranicznymi w zakresie współpracy naukowej i dydaktycznej;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ


Pracownicy: