ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI:

  • wyznaczanie założeń podziału środków finansowych dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich;
  • przyjmowanie i opiniowanie wniosków od Kół Naukowych i Organizacji Studenckich;
  • kontrola wydatków Kół Naukowych oraz Organizacji Studenckich;
  • sprawozdawczość z działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr Anna Stankiewicz-Mróz


Pracownicy: