ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI:

  • analiza i ocena potencjalnych miejsc pozyskiwania funduszy przez Wydział;
  • opiniowanie i rekomendowanie sposobów pozyskiwania funduszy i ich celowości;
  • przygotowanie projektów umożliwiających pozyskiwanie funduszy przez Wydział;
  • sprawozdawczość z zakresu pozyskiwania funduszy oraz ich wydatkowania;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr Przemysław Pomykalski


Pracownicy: