ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • planowanie i realizacja działań promocyjnych Wydziału oraz ich budżetu;
  • kontrola i sprawozdawczość z działań promocyjnych Wydziału;
  • koordynowanie wszystkich aktywności związanych z promocją Wydziału i jego jednostek;
  • zarządzanie wizerunkiem i znakami Wydziału;
  • realizacja działań związanych PR;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Szymański

Adres: 94-924 Piotrkowska 266

Telefon: 42 631 37 68

Faks: 42 631 38 74


Pracownicy: