ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • weryfikowanie, opiniowanie i wydawanie decyzji w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr inż. Joanna Kopania


Pracownicy: