Aktualności

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

O konkursie

Praca doktorska i habilitacyjna

Praca magisterska

Pismo NBP

 Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność