Konferencje zorganizowane przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Nazwa konferencjiRok organizacjiCzy międzynarodowa?
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa”2017Tak
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Nowe oblicza zarządzania kadrami i przywództwa organizacyjnego”2017Nie
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja w sieci relacji”2017Nie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia”2016Nie
„Towards Entrepreneurial Skillships”- TES2016Tak
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I OPAKOWAŃ Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Łańcuchu Żywnościowym2016Tak
XII Konferencja Logistyczna „Kierunki rozwoju logistyki”2016Nie
XI Konferencja Logistyczna „Logistyka w zmieniającym się otoczeniu”2015Nie
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” pt.”Od kryzysu do sukcesu w biznesie”2015Nie
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Ergonomia Niepełnosprawnym” pod tytułem „Integracja społeczna i zawodowa”, Łódź, 21-22 kwietnia 20152015Tak
Seminarium naukowe „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych”2015Nie
Wyzwania dla ZZL w warunkach zmieniającego się rynku pracy, VI ogólnopolska konferencja naukowo -szkoleniowa2015Nie
Innowacje Społeczne2014Nie
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”, Łódź, 20-21.10.20142014Nie
III Konferencja Produkt i Opakowanie – współczesne wyzwania – P&P2014, 25-26.11.2014r., Łódź2014Tak
X Jubileuszowa Konferencja Logistyczna „Wybrane aspekty współczesnej logistyki” 20-21 maja 2014r. Łódź2014Nie
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWAz cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji”pod tytułem „Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji”2014Nie
Seminarium naukowe, „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka”2014Nie
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji” Spała,15-17 maja 2013 r.2013Nie
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”, Łódź, 21-22.10.20132013Nie
III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013r.2013Nie
II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych Współczesne Standardy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Łódź, dn. 17-18 IX 2013r.2013Nie
IX Konferencja Logistyczna, Efektywność i skuteczność w logistyce, Łódź, 10-11 VI 20132013Nie
4-th International Conference Production Management, Łódź, 20-22.IX.20132013Tak
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem „Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych organizacji”2012Nie
Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych przedsiębiorstwach, V ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa2012Nie
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI” pod tytułem „Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw”2011Tak
II Ogólnopolska Konferencja Emerytalna2011Nie
Zmiany i innowacje organizacyjne a rozwój potencjału pracowników2011Nie
Szkoła Letnia Zarządzania 2010 pod tytułem „Wyzwania i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu” połączona z jubileuszem 100 – lecia nauk o zarządzaniu2010Nie
Rozwój zrównoważony – zarządzanie technologiami2010Nie
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Zarządzanie potencjałem małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej” | Łódź, 14-15.05.20102010Nie
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI pod tytułem „Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”2009Nie
10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, zagrożenia, perspektywy.2009Nie
Rozwój zrównoważony – innowacje w technice2009Nie
Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi2009Nie
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce gospodarczej” | Łódź, 08-09.05.20092009Nie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Problemy współczesnej praktyki zarządzania” | Łódź, 25-27.05.20072007Nie

Wydarzenia naukowe organizowane w Polsce:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, pt. Zarządzanie innowacjami – kreatywność – współpraca – perspektywy,  Szczecin, 23 – 24 listopada 2017 r.

Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja Młodych Naukowców – Spojrzenie Młodych Naukowców, Warszawa i Kraków, październik 2017 r.

Konferencji Naukowa „Edukacja Finansowa”, Warszawa, 28 września 2017 r.

X Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe „Wyzwania i dylematy współczesnych finansów i rachunkowości”, Gdańsk, 25-26 września 2017 r.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – Nowe wyzwania dla polskiej nauki, Gdańsk, 10 września 2017 r.

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”, Gdańsk, 8-9 czerwca 2017 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju„, Łódź, 2 czerwca 2017 r.