zarządzanieZarządzanie studia I stopnia/ studia II stopnia


zarządzanieManagement- studia w języku angielskim studia I stopnia/ studia II stopnia


zarządzanieZarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia/ studia II stopnia


zarządzanieGestion et Technologie- studia w języku francuskim


zarządzanieBusiness and Technology- studia w języku angielskim


zarządzanieInżynieria Bezpieczeństwa Pracy studia I stopnia


Inżynieria Zarządzania Inżynieria Zarządzania studia I stopnia


Papiernictwo i Poligrafia studia I stopnia/ studia II stopnia


Logistyka studia I stopnia


Międzywydziałowy Kierunek Towaroznawstwo

KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA


Więcej informacji o kierunkach:
http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/start

https://www.p.lodz.pl/pl/studia