Sunday 15.09.19 | Calendar Contact

dr inż. Marek Sekieta

Stanowisko uczelniane: docent

Adres: ul. Wólczańska 215

Numer pokoju: 12A

Telefon kontaktowy: 42 631 37 54 wew. 24

E-mail: marek.sekieta@p.lodz.plGodziny konsultacji:

Wtorek godz. 17.15 – 19.00

 

Godziny konsultacji w sesji:

Pierwsza część sesji

28.06.2019r. godz. 10.15-12.00 (piątek)

29.06.2019r. godz. 11.15-13.00 (sobota)

02.07.2019r. godz. 17.15-19.00 (wtorek)

04.07.2019r. godz. 8.30-10.00 (czwartek)

07.07.2019r. godz. 11.15-13.00 (niedziela)

09.07.2019r. godz. 17.15-19.00 (wtorek)

 

 

Druga część sesji

10.09.2019r. godz. 17.15-19.00 (wtorek)

13.09.2019r. godz. 8.15-9.45 (piątek)

14.09.2019r. godz. 10.15-12.00 (sobota)

17.09.2019r. godz. 17.15-19.00 (wtorek)

 

 

Terminy egzaminów i zaliczeń

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedmiot „Dokumentacja w systemach zarządzania jakością” – studia II stopnia, sem. II

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

09.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

07.07.2019r. godz. 09.15-10.00 (niedziela) sala Oz 125B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Przedmiot „Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Przedmiot „Ocena zgodności” – studia II stopnia, sem. III

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Kierunek: Zarządzanie

Przedmiot „Dokumentacja w przedsiębiorstwie” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

09.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

07.07.2019r. godz. 09.15-10.00 (niedziela) sala Oz 125B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Przedmiot „Systemy zarządzania jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Przedmiot „Dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa pracy” – studia I stopnia, sem. VII

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

09.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

 

Studia niestacjonarne:

29.06.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 124B

07.07.2019r. godz. 09.15-10.00 (niedziela) sala Oz 125B

14.09.2019r. godz. 09.15-10.00 (sobota) sala Oz 125B

 

Kierunek: Towaroznawstwo

Przedmiot „Zarządzanie jakością i ocena zgodności” – studia I stopnia, sem. V

Studia stacjonarne:

02.07.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)

10.09.2019r. godz. 16.15-17.00 (wtorek) sala Oz 329 (Aula)