ZAPISY NA  SPECJALNOŚCI

Zasady wyboru specjalności:

 • Zapisy na specjalności odbywają się w maju;
 • Student wskazuje specjalność preferowaną oraz rezerwową;
 • Pierwszeństwo mają osoby z pełną rejestracją oraz wyższą średnią z ostatniej sesji;
 • Specjalności uruchamiane są w zależności od ilości studentów zapisanych – min. ok. 15 osób;
 • Studenci, którzy nie dokonają zapisów zostaną przypisani decyzją dziekana do specjalności z wolnymi miejscami.

Zapisy na specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE:

 • II rok studiów pierwszego stopnia (specjalność realizowana w semestrze V i VI)
 • I rok studiów drugiego stopnia (specjalność realizowana w semestrze III)

Specjalności na kierunku Zarządzanie- studia I stopnia:

Specjalności na kierunku Zarządzanie- studiach II stopnia:

Zapisy na specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • III rok studiów pierwszego stopnia (specjalność realizowana w semestrze VI i VII)
 • I rok studiów drugiego stopnia (specjalność realizowana w semestrze II)

Specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji- studia I stopnia

 • INŻYNIERIA LOGISTYKI
 • INŻYNIERIA PROCESÓW  PRODUKCYJNYCH
 • INŻYNIERIA  JAKOŚCI

Specjalności na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji- studia II stopnia

 • PRODUKTY I PROCESY W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)
 • ZARZĄDZANIE SYSTEMEM PRODUKCYJNYM W DOBIE INDUSTRY 4.0
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

 

Zapisy na specjalności na kierunku Inżynieria Zarządzania:

 • II rok studiów pierwszego stopnia (specjalność realizowana w semestrze V, VI i VII)

Specjalności na kierunku Inżynieria Zarządzania- studia I stopnia

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE KORPORACYJNE

Wybór specjalności oraz przedmiotów obieralnych na rok 2020/2021

* karty przedmiotów realizowanych w ramach poszczególnych specjalności można przeglądać na stronie internetowej Wydziału: www.woiz.p.lodz.pl / ECTS

LISTA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH ORAZ SPECJALNOŚCI wybranych na rok akademicki 2020/2021