Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej mają możliwość podjęcia studiów zagranicznych za pośrednictwem

Programu LLP-Erasmus

Zadaniem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu oraz rozwinięcie i pomoc przy przystosowaniu się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych jako zjednoczona Europa.

Wymiana studentów i wypłata stypendiów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej, z którymi uczelnia wysyłająca (Politechnika Łódzka) podpisała umowę na wymianę studencką.

Lista uczelni, z którymi jest realizowana międzynarodowa wymiana studentów  w ramach kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ:

ERASMUS UMOWY

Zapraszamy i zachęcamy zainteresowanych studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ do ubiegania się o wyjazd na studia zagraniczne.

Jeśli myślisz o studiach za granicą skontaktuj się z tymi, którzy już je odbyli. Studenccy Promotorzy Erasmusa informują, doradzają i pomagają w Twojej organizacji wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne.

9 Mobility Week

 

 

Praktyki zagraniczne:

Osobami nadzorującymi praktyki zagraniczne są dr hab. Anna Adamik- (terminy dyżurów) i mgr Michał Nowicki (terminy dyżurów)

Koordynator Wydziałowy: 

mgr inż. Dagna Siuda

Pełnomocnik ds. studiów obcojęzycznych i wymiany zagranicznej

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Elżbieta Olszewska, mgr

tel. 42 631 36 85