HES – to zajęcia humanistyczno-ekonomiczno-społeczne (5 ECTS) , które każdy student Politechniki Łódzkiej musi zaliczyć w ramach studiów.

Oferta przygotowana przez Wydział OiZ, którą może wybrać indywidualnie student różnych wydziałów PŁ w ramach studiów lub grupowo poprzez własny dziekanat.

Folder na rok akademicki 2017/2018

Odpowiedź do zagadki z folderu 🙂