Wydarzenia

W dniu 29 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019.

Po zaprezentowaniu najważniejszych informacji o Wydziale przez Dziekana dr. hab. inż. Zbigniewa Wiśniewskiego prof. PŁ, uroczyste ślubowanie akademickie złożyli przyszli studenci pierwszego roku studiów realizowanych na Wydziale.

Studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji na studia oraz kandydatom na studia dualne Dziekan osobiście wręczył Certyfikaty Immatrykulacji. W ramach studiów dualnych studenci realizować będą kształcenie w formie płatnego stażu w przedsiębiorstwach partnerskich, a przedmioty praktyczne będą prowadzone przez pracowników przedsiębiorstw biorących udział w programie. Studenci tych studiów będą mogli także wziąć udział w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach „Nowego jedwabnego szlaku” w Chinach, Kazachstanie, Rosji, Białorusi, Czechach, Słowacji, Niemczech i Finlandii oraz uczestniczyć w szkołach letnich kończących się egzaminami certyfikującymi, m.in. Prince, Dekra, i audytora wewnętrznego systemów BHP. Ponadto zostanie im zaoferowany dodatkowy kurs języka angielskiego z egzaminem certyfikującym TELC na poziomie C1. Partnerami biznesowymi programu studiów dualnych są następujące przedsiębiorstwa: BIOWIN, DELIA COSMETICS, FLEX, IZODOM 2000 POLSKA, LUMILEDS POLAND S.A., NOWA SZKOŁA, POCZTA POLSKA (CENTRALA), ROSSMANN SDP (CENTRALA).

Podczas inauguracji wręczono także certyfikaty ukończenia Diamentowej i Bursztynowej praktyki. Celem tych praktyk jest umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej udziału w programie intensywnego rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy przy udziale wiodących podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie.” wygłosił Sławomir Lachowski, ekonomista i menedżer bankowy o znacznym dorobku naukowym i ponad dwudziestu latach doświadczenia w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 zakończyła się odśpiewaniem hymnu akademickiego „Gaudeamus Igitur”.

   

   

   

   

   

   Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność