Kierownik: mgr Maja Dobkowska

Adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, pokój 48a

Telefon: (42) 631 32 63

Adres e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl


Pracownicy:

 • mgr Izabela Grabowska

  pracownik administracji, obsługa sekretariatu Dziekana. Tel. (42) 631 37 68

 • mgr Adriana Balter

  pracownik administracji, sprawy naukowe. Pokój 47, tel. (42) 631 32 64

 • mgr inż. Elżbieta Klonowska

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia: Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Zarządzanie i inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie i inżynieria Produkcji, Papiernictwo i Poligrafia. Pokój 47, tel. (42) 631 36 85

 • mgr Elżbieta Olszewska

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia Europeistyka; Zarządzanie lic, Zarządzanie inż; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie- Management. Studia stacjonarne II- ego stopnia Zarządzanie. Pokój 47, tel. (42) 631 36 85

 • mgr Małgorzata Guminiak

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia stacjonarne. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 89

 • mgr Edyta Michałowska

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia niestacjonarne. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 89

 • mgr Ewa Brola

  pracownik administracji, dyplomowanie, absolwenci. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 86

 • mgr Małgorzata Zylberberg

  pracownik administracji, pomoc materialna i stypendia. Pokój 46, tel. (42) 631 33 69

 • mgr Iwona Meler

  pracownik administracji, pomoc materialna i stypendia. Pokój 46, tel. (42) 631 33 69

 • mgr Justyna Lotka

  pracownik administracji, studia podyplomowe, przewody doktorskie, badania projakościowe. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 86