Adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, pokój 54

Telefon: 042 631 37 68

Adres e-mail: w-8@adm.p.lodz.pl


Pracownicy:

 • mgr Adriana Balter

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I stopnia - Logistyka studia niestacjonarne I stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria zarządzania, Papiernictwo i Poligrafia, Zarządzanie, Inżynieria bezpieczeństwa pracy studia niestacjonarne II stopnia - Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Papiernictwo i Poligrafia. Pokój 47, tel. (42) 631 32 64

 • mgr Ewa Brola

  pracownik administracji, dyplomowanie, absolwenci. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 86

 • mgr Maja Dobkowska

  pracownik administracji, specjalista kierujący zespołem, obsługa procesu kształcenia; studia podyplomowe, ZTN, protokoły, badania projakościowe . Pokój 27, tel. (42) 631 32 63

 • mgr Małgorzata Guminiak

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia stacjonarne. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 89

 • mgr Izabela Grabowska

  pracownik administracji, obsługa sekretariatu Dziekana. Tel. (42) 631 37 68

 • mgr inż. Anna Juźwicka

  pracownik administracji, specjalista p.o. kierownika dziekanatu, obsługa finansowa

 • mgr inż. Elżbieta Klonowska

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia: Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Zarządzanie i inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie i inżynieria Produkcji, Papiernictwo i Poligrafia. Pokój 47, tel. (42) 631 36 85

 • mgr Justyna Lotka

  pracownik administracji, sprawy naukowe. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 86

 • mgr Iwona Meler

  pracownik administracji, pomoc materialna i stypendia. Pokój 46, tel. (42) 631 33 69

 • mgr Edyta Michałowska

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia niestacjonarne. Pokój 48a, tel. (42) 631 36 89

 • mgr Elżbieta Olszewska

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia Europeistyka; Zarządzanie lic, Zarządzanie inż; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie- Management. Studia stacjonarne II- ego stopnia Zarządzanie. Pokój 47, tel. (42) 631 36 85

 • mgr Małgorzata Zylberberg

  pracownik administracji, pomoc materialna i stypendia. Pokój 46, tel. (42) 631 33 69