Kierownik: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Adres: 90-924 Łódź ul. Piotrkowska 266 - pokój 23

Telefon: 042 6313762

Faks: 042 6362824

Adres e-mail: w8k83@adm.p.lodz.pl

URL: http://www.kz.woiz.pl


Pracownicy: