ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • analiza i opiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych;
  • analiza i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w programach studiów przygotowanych przez Komisję ds Jakości;
  • analiza i opiniowanie propozycji zmian w programach i planach studiów zgłaszanych przez pracowników, kierowników jednostek;
  • analiza i opiniowanie zmian w kartach przedmiotów zgłaszanych przez kierowników przedmiotów;
  • kontrola nad poprawnością macierzy kształcenia na poszczególnych kierunkach;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Terminarz posiedzeń komisji w roku akademickim 2018/2019:

24.10.2018, godz.  9:15

21.11.2018, godz. 10:15

19.12.2018, godz. 10:15

23.01.2019, godz. 10:15

20.02.2019, godz. 10:15

20.03.2019, godz. 10:15

24.04.2019, godz. 9:15

22.05.2019, godz. 10:15

19.06.2019, godz. 9:15

04.09.2019, godz. 9:15

Sala Oz-24


Kierownik: dr inż. Agnieszka Pietras


Pracownicy: