ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • sprawozdawczość z procesu rekrutacji studentów;
  • nadzór nad dokumentacją związaną z procesem rekrutacji;
  • nadzór nad zgodnością prac komisji z obowiązującym prawem;
  • współpraca z Działem Rekrutacji PŁ;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Kierownik: dr inż. Aleksandra Makowska


Pracownicy: