Wydarzenia

 

 

W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. w Łodzi spotka się grono międzynarodowych specjalistów, aby poruszyć wiele emerytalnych tematów.

PenCon to wydarzenie naukowe, które gromadzi reprezentantów różnych uniwersytetów, instytucji badawczych jak i finansowych.

Konferencja organizowana jest od 2009 r., co 2 lata przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

V edycja będzie miała zasięg międzynarodowy.

Konferencja Emerytalna ma za zadanie przedstawienia doświadczeń osób zajmujących się emeryturami. Zarówno uczonych jak i praktyków . Na tegorocznej konferencji zostanie poruszonych wiele ciekawych tematów, w tym:

  • systemy emerytalne na świecie;
  • demografia, starzenie się społeczeństwa, długowieczność a systemy emerytalne;
  • decyzje emerytalne i rentowe, wiedza finansowa;
  • oszczędności i konsumpcja;
  • prawne i organizacyjne aspekty emerytur;
  • polityka inwestycyjna instytucji emerytalnych;
  • misja i społeczna odpowiedzialność instytucji emerytalnych;
  • ryzyko, gwarancje i redystrybucja w systemie emerytalnym;
  • składki i świadczenia w systemach emerytalnych.

Szczegółowe informacje na temat PenCon 2018 można znaleźć na pensionsconference.org.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność