Komunikaty wydziałowe

Studia stacjonarne

Listy aktualne na dzień  15.03.2019r.

inżynieria zarządzania sem 2

inżynieria zarządzania sem 4

inżynieria zarządzania sem 6

management sem 2

management sem 4

management sem. 6

papiernictwo i poligrafia sem 2

papiernictwo i poligrafia sem 4

papiernictwo i poligrafia sem 6

zarządzanie lic. sem 2

zarządzanie lic. sem 4

zarządzanie lic. sem 6

zarządzanie II st. sem 2

zarządzanie II st. sem 4

 

 Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność