Zestawienie projektów naukowych 

Tytuł projektuKierownik projektuData rozpoczęcia realizacji projektuTermin zakończeniaInstytucja finansującaNazwa programu
Nowoczesne techniki modelowania 3D dla potrzeb bionikiprof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, dr inż. Grzegorz Bogusławski02.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Własności akustyczne prototypowych układów rezonansowych opartych na geometrii skrzydła sowydr inż. Joanna Kopania02.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Nowoczesne techniki modelowania 3D dla potrzeb bionikiprof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, dr inż. Grzegorz Bogusławski19.06.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Własności akustyczne prototypowych układów rezonansowych opartych na geometrii skrzydła sowydr inż. Joanna Kopania19.06.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Skuteczność stosowania ekranów akustycznych w miastach – na przykładzie Łodzidr inż. Marianna Kazimierska-Grębosz19.06.201730.09.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Zarządzanie wiedzą chronioną w obszarach niszowychdr inż. Andrzej Masiarek19.06.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Ocena cyklu życia gruntowych wymienników ciepładr inż. Andrzej Marcinkowski19.06.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Człowiek (człowieczeństwo) w ujęciu fenomenologii realistycznejprof. dr hab. Maciej Soin, dr Joanna Sośnicka19.06.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Badanie możliwości zastosowania czujników mikrofalowych do pomiarów wilgotności wstęgi w maszynie papierniczejDr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk  prof. P.Ł.01.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Badania nad metodami poprawy zdolności papierotwórczej mas makulaturowychDr hab. inż. Konrad Olejnik01.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Badanie wpływu struktur patteringowych na jakość odbitek fleksograficznychDr inż. Krzysztof Stępień01.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Właściwości bielonych mas celulozowych uzyskanych w procesie wspólnego przerobu drewna i surowców konopnychDr hab. inż. Dariusz Danielewicz01.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowychDr hab. inż. Konrad Olejnik01.01.201731.12.2017MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Analiza możliwości zatrudnienia osób dojrzałych „50+” w województwie łódzkimProf. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski01.01.2017trwaMNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Innowacje społeczne w środowisku pracydr Anna Stankiewicz-Mróz01.01.201731.12.2019MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Zarządzanie innowacjami w nowoczesnym przedsiębiorstwiedr hab. inż. Grzegorz Szymańaki01.01.201731.12.2019MNiSWDziałalność statutowa – Potencjał Badawczy
Global Sourcing szansą rozwoju przedsiębiorstwdr inż. Barbara Galińska06.05.201631.12.2017MNiSWMłodzi Naukowcy
Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polscedr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska03.03.201602.03.2018NCNOPUS; edycja 9
Nostalgia w zarządzaniu markądr hab. Magdalena Ewa Grębosz25.02.201624.02.2019NCNOPUS; edycja 9
Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwachdr hab. Marek Zdzisław Matejun18.02.201617.02.2019NCNOPUS; edycja 9
Zwiększenie recyklingu makulatury oraz zmniejszenie energochłonności i poprawa efektywności procesu suszenia w maszynie papierniczej poprzez zastosowanie układów mikrodyszowychdr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk prof. PŁ01.02.201631.05.2017NCBiRProjekt krajowy GEKON
Prognozowanie rynku energii przy użyciu sztucznych sieci neuronowychdr Tomasz Jasiński02.01.201631.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Wpływ dostosowań fiskalnych w państwach UE na wzrost gospodarczy i na nierwówności dochodowedr Iwona Wojciechowska-Toruńska02.01.201631.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Człowiek (człowieczeństwo) w ujęciu fenomenologii realistycznejprof. dr hab. Maciej Soin, dr Joanna Sośnicka02.01.201631.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Człowiek (człowieczeństwo) w ujęciu fenomenologii realistycznejprof. dr hab. Krzysztof Baranowski01.01.201631.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi w warunkach gospodarki sieciowejdr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska01.01.201631.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zastosowania metod ilościowych w ocenie efektywności i skuteczności w procesach zarządzaniadr Edyta Ewa Marcinkiewicz01.01.201631.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starośćdr Edyta Ewa Marcinkiewicz14.07.201513.01.2018NCNSONATA; edycja 8
Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzysdr Anna Aleksandra Walecka14.07.201513.07.2018NCNSONATA; edycja 6
Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnymdr Maciej Szczepańczyk01.04.201531.12.2016NCBRProgram Innowacje Społeczne
Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznejdr Iwona Monika Staniec20.02.201519.08.2017NCNOPUS; edycja 7
Nowoczesne techniki modelowania 3D dla potrzeb bionikiprof. dr hab. Ryszard Grądzki01.01.201531.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach high-techdr Sylwia Flaszewska01.01.201530.12.2015MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Uwarunkowania i konsekwencje procesów kształtowania dynamicznej lokalizacji małej firmymgr inż. Michał Witold Nowicki01.01.201531.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwadr Dariusz Andrzej Siudak22.07.201421.07.2017NCNOPUS; edycja 6
Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym – ujęcie modelowedr hab. Agnieszka Baruk22.07.201421.07.2017NCNOPUS; edycja 6
Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologiidr Sylwia Flaszewska18.02.201417.02.2016NCNPRELUDIUM; edycja 5
Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowychdr hab. Filip Fryderyk Chybalski17.02.201416.02.2017NCNOPUS; edycja 5
Integracja narzędzi rachunkowości zarządczej w program redukcji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnymdr hab. Zbigniew Marian Leszczyński02.01.201431.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Analiza aeroakustyczna kształtu skrzydeł różnych gatunków sówdr Joanna Maria Kopania01.01.201429.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Dynamika interakcjidr hab. Zbigniew Wiśniewski01.01.201431.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Hałas komunikacyjny w dużych miastach (na przykładzie Łodzi)dr Marianna Danuta Kazimierska-Grębosz01.01.201431.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Koncepcje i kierunki rozwoju metod ilościowych w naukach o zarządzaniudr Iwona Monika Staniec01.01.201430.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie nowoczesnymi przedsiębiorstwami: strategie, struktury, przywództwodr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska01.01.201430.12.2016•MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)Karolina Zofia Kapuścińska16.07.201315.07.2015NCNPRELUDIUM; edycja 4
Koncepcja „open innovation” w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania rozwojudr Robert Piotr Stanisławski09.07.201308.05.2017NCNOPUS; edycja 4
Analiza stabilności migracji wartości przedsiębiorstw w czasiedr Dariusz Andrzej Siudak02.01.201331.12.2015MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zmiany w kształtowaniu się zależności pomiędzy strefą realną a sektorem finansowym na tle doświadczeń po kryzysie w 2007 r.dr Agnieszka Ścianowska02.01.201331.12.2015MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Analiza i ocena warunków pracy z niepełnosprawnymi w regionie łódzkimprof. dr hab. Jerzy Bolesław Lewandowski01.01.201331.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Badania przenośnych ekranów dźwiękoizolacyjnych chroniących przed hałasem emitowanym przez maszyny robocze do prac ziemnychdr Marianna Danuta Kazimierska-Grębosz01.01.201331.12.2013MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i regionu a proces zmniejszania dysproporcji gospodarczo- społecznychprof. dr hab. Jacek Cezary Otto01.01.201331.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Komputerowe wspomaganie ortez i protez kończyn dolnych i górnychprof. dr hab. Ryszard Grądzki01.01.201331.12.2015MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Strategia inwestowania w kapitał ludzki i społeczny w organizacjach gospodarczychdr Anna Jadwiga Stankiewicz-Mróz01.01.201331.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Wpływ Global Sourcing na funkcjonowanie przedsiębiorstwdr Barbara Katarzyna Galińska01.01.201331.12.2018MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Wychowanie patriotyczne w szkołach łódzkich w okresie XX wieku (ZNH)prof. dr hab. Krzysztof Baranowski01.01.201330.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie Innowacyjne przedsiębiorstwamidr hab. Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska01.01.201331.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie relacjami firma – partnerzy z otoczenia biznesowego na rynku usługprof. dr hab. Jacek Cezary Otto01.01.201331.12.2017MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Zarządzanie wiedzą chronioną w obszarach niszowychdr Andrzej Stanisław Masiarek01.01.201331.12.2016MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Diagnoza czynników wpływających na sprawność zarządzania w wybranych organizacjachdr Iwona Monika Staniec01.01.201231.12.2014MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Marketing międzynarodowy i zarządzanie markądr hab. Magdalena Ewa Grębosz01.01.201231.12.2014MNiSWDotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowychdr hab. Magdalena Ewa Grębosz01.12.201128.02.2015NCNInny program (SONATA)
Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa- kontekst strategicznydr hab. Marek Zdzisław Matejun01.12.201131.12.2014NCNInny program (SONATA)
Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non-profitdr Aleksandra Januszkiewicz18.07.201117.01.2014MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
Liberalizacja jako czynnik warunkujący dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju energetyki cieplnej (ciepłownictwa systemowego) w Polsce w kontekście unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska i klimatuprof. dr hab. Andrzej Tadeusz Szablewski13.06.201112.06.2014MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
Efektywność działania administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkimdr Mirella Elżbieta Barańska-Fischer30.05.201129.05.2014MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologiidr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska27.05.201126.05.2014MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
Zarządzanie sieciowe w sektorze biotechnologiidr Maria Jadwiga Woźniak-Malczewska27.05.201126.05.2013MNiSWInny program (projekt własny)
Adaptacja przedsiębiorstw do głębokich zmian w otoczeniu zewnętrznymdr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska01.01.201131.12.2014MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Uwarunkowania rozwoju proekologicznej działalności marketingowej na rynku usług ekoagroturystycznych w Polscedr Iwona Magdalena Wilk12.11.201011.11.2012MNiSWInny program (projekt własny)
Czynniki i metody rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkościprof. dr hab. Stefan Lachiewicz04.11.201003.11.2013MNiSWInny program (projekt własny)
Efektywność działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwdr Marek Martin12.07.201011.07.2013MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
Absorpcja innowacji personalnych w organizacjach.Uwarunkowania -pomiar-sterowaniedr hab. Elżbieta Maria Jędrych16.04.201031.01.2013MNiSWInny program (projekt własny)
Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstwdr Robert Janusz Blażlak08.04.201005.07.2013MNiSWInny program (projekt własny)
Uwarunkowania rozwoju i ekspancji polskich sieci partnerskichdr Artur Bernard Olczak15.03.201014.03.2013MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji bizess intelligence dla sektora bankowego, wykorzystującej najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu operacjami bankowymidr Iwona Monika Staniec16.02.201004.04.2011MNiSWInny program (projekt celowy)
Ocena uwarunkowań logistycznych małych przedsiębiorstw produkcyjnych – wpływ logistycznej sprawności produktu i jej rola w strategiach logistycznych badanych firmprof. dr hab. Jerzy Bolesław Lewandowski01.01.201031.12.2013MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
Uwarunkowania zarządzania innowacjami marketingowymi jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze e-commercedr hab. Grzegorz Maciej Szymański28.10.200927.10.2012MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
Fundusze strukturalne a budowa potencjału ewaluacyjnego w regionach – doświadczenia regionów w Unii Europejskiej i wnioski dla Polskidr Aleksandra Januszkiewicz30.06.200929.12.2011MNiSWInny program (projekt własny)
Uwarunkowania zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwieprof. dr hab. Stefan Lachiewicz21.05.200931.05.2012MNiSWInny program (projekt promotorski)
Zarządzanie portfelem marek lokalnych przez inwestorów francuskich w Polscedr hab. Magdalena Ewa Grębosz07.05.200906.11.2010MNiSWInny program (projekt własny)
Zarządzanie relacjami strategia-struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach wysokich technologiidr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska14.06.200811.04.2011MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34
Związki partnerskie jako sposób podnoszenia konkurencyjności firm sektora MSP w regionach głębokiej restrukturyzacjidr hab. Anna Iwona Adamik12.06.200811.05.2012MNiSWInny program
Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacjidr Robert Piotr Stanisławski10.06.200809.05.2011MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34