Tryb przeprowadzenia czynności doktorskich na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę_Załącznik nr 1

Oświadczenie_Załącznik nr 2

Przepisy dotyczące stopni naukowych

Ustawy

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1311)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk ( Dz. U. 2016 poz. 882)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198)

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z dnia 27 lipca 2005 r. poz. 1365, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 14 października 2014 r. poz. 1383)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 r. nr 204 poz.1200)

Rok 2019

Praca doktorska – mgr Aneta Olejniczak

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Sławomir Milczarek

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Joanna Mnich

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Dagna Siuda

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

Rok 2018

Praca doktorska – mgr inż. Artur Błaszczyk

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Piotr Sitkiewicz

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Andrzej Zajkowski

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Sylwia Ćwieląg- Wojda

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Karolina Kapuścińska

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Michał Nowicki

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Anny Dyląg

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Agnieszki Kamińskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

Rok 2017

Praca doktorska – mgr inż. Magdalena Wróbel – Lachowska

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Marta Niciejewska

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Daniel Marciniak

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Łukasz Zwoliński

Recenzja_1

Recenzja 2

Recenzja 3

Streszczenie po polsku

Streszczenie po angielsku

 

Rok 2016

Praca doktorska – lek. med. Jerzy Szafranowicz

Recenzja_1_

Recenzja_2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Anna Marszal

Recenzja_1

Recenzja_2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie_w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Bartosz Zamara

Recenzja_1

Recenzja_2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Sylwia Flaszewska

Recenzja_1

Recenzja_2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Wesołowski

Recenzja_1

Recenzja_2

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Praca doktorska – mgr Daniel Chudzik

Recenzja_1

Recenzja_2

AUTOREFERAT