Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Dziekanat