Skład Rady

prof. dr hab. Jacek Otto- Przewodniczący Rady

dr hab. Filip Chybalski, profesor uczelni- Z-ca Przewodniczącego

Członkowie:

  • prof. dr hab. Agnieszka Baruk
  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
  • dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, profesor uczelni
  • dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni