RADA DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Kierownik Rady dyscypliny:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Członkowie Rady dyscypliny:

dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ

prof. dr hab. Agnieszka Baruk

dr hab. inż. Filip Chybalski, prof. PŁ

dr inż. Sylwia Flaszewska

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ

dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ

dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz

prof. dr hab. Jacek Otto

dr inż. Dagna Siuda

dr hab. Robert Stanisławski

dr hab. inż. Grzegorz Szymański

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik

dr Anna Walecka