2018

 • uzyskanie przez Wydział Certyfikatu ISO 9001:2015  za wysokie standardy w zakresie zarządzania jakością,
 • otrzymanie przez Wydział tytułu „Lidera Mobilności – studia” w programie Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej,
 • otrzymanie dwóch nagród:
  • Certyfikat Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, który jest potwierdzeniem kształcenia Liderów Społecznych – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, w sposób zgodny z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz innowacyjnej i nowoczesnej oferty dydaktycznej.
  • Aurea Praxis dla Dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, dra hab. inż. Zbigniewa Wiśniewskiego, prof. PŁ, za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

2017

 • kategoria „A” dla Wydziału w kompleksowej ocenie działalności naukowej,
 • zarządzeniem Rektora z dnia 29 września 2017 r. przekształcono Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii w Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

2016

 • uzyskanie certyfikatu ISO 9001 dla działalności naukowej i kształcenia,
 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na okres 2021/2022. Uchwała Nr 278/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2016 r.,
 • 25-lecie powstania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
 • wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w języku angielskim na poziomie studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim.

2015

 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim oraz na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na okres 2021/2022. Uchwała Nr 870/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r.,
 • uruchomienie Programu Diamentowa Praktyka – najlepsi studenci odbywają praktyki w firmach z regionu łódzkiego: ABB, Amcor, BSH, Corning, Dell, Infosys, Lumileds,
 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu  praktycznym na kierunku inżynieria zarządzania.

2011

 • 20-lecie powstania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

2010

 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na okres do roku akademickiego 2015/2016,
 • zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Zarządzania Produkcją w Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki,
 • zarządzeniem Rektora PŁ nr 8/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku przekształcono Katedrę Nauk Humanistycznych, Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej oraz Katedrę Ekonomiczną w Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami (I-910),
 • wprowadzenie wraz z Klubem 500 oraz Urzędem Wojewódzkim wspólnego projektu pod nazwą CERTYFIKACJA MENEDŻERÓW,
 • zarządzeniem Rektora PŁ nr 6/2009 z dnia 28 października 2009 roku przekształcono Katedrę Systemów Zarządzania oraz Katedrę Innowacji i Marketingu w Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji (K-99).

2009

 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także w jego Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia na okres do roku 2014/2015.

2006

 • uchwałą Senatu nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku uruchomiono studia pierwszego stopnia inżynierskie na międzywydziałowym kierunku kształcenia inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • zarządzaniem Rektora Politechniki Łódzkiej nr 2/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku przekształcono Instytut Zarządzania w Katedrę Zarządzania (z dwoma Zakładami i Biblioteką Katedralną).

2005

 • uchwałą Senatu nr 4/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uruchomiono studia zawodowe licencjackie na kierunku kształcenia europeistyka,
 • zarządzeniem Rektora PŁ nr 2/2005 z dnia 1 marca 2005 roku wyodrębniono z Instytutu Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego i Ekologii – przekształcono go w Katedrę Systemów Zarządzania: Zakład Podstawowych Problemów Techniki oraz Zakład Ekologii Przemysłowej – przekształcono w Katedrę Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, przekształcono Katedrę Ekonomii i Marketingu w dwie katedry: Katedrę Innowacji i Marketingu oraz Katedrę Ekonomii.

2003

 • oddanie do użytku Budynku Trzech Wydziałów o powierzchni 3300 m2 mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej 215 –  LODEX,
 •  zarządzeniem Rektora PŁ nr 13/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku utworzono Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego,
 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing na poziomie zawodowym i magisterskim (na okres do roku 2007/2008),
 • uchwałą Rady Wydziału z dnia 29.01.2003 roku powołano Wydziałowe Biuro Promocji Absolwentów.

2002

 • zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27.06.2002 roku utworzono Katedrę Zarządzania Produkcją.

2000

 • uchwałą Senatu z dnia 21 czerwca 2000 roku wyłączono ze struktur Wydziału filię w Bielsku Białej.

1999

 • uchwałą Senatu nr 1/99 z dnia 24 marca 1999 roku uruchomiono studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

1998

 • zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej 5/1998 z dnia 25.09.1998 roku przekształcono Katedrę Zarządzania w Instytut Zarządzania (z sześcioma Zakładami i Biblioteką Instytutową).

1997

 • uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.03.1997 roku uruchomiono w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Gestion et technologie z francuskim językiem wykładowym.

1997

 • decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 28 kwietnia 1997 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

1994

 • uchwałą Rady Wydziału z dnia 02.02.1994 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Business and Technology z angielskim językiem wykładowym.

1992

 • uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 1992 roku przyłączono do Wydziału kierunek zarządzanie i marketing z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej.

1991

 • powołanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku w oparciu o pracowników i wyposażenie Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Włókienniczego w różnych formach organizacyjnych od 1954 roku.

 

Poczet dziekanów Wydziału Organizacji i Zarządzania:

dr hab. Czesław Szmidt                              1991 – 1999
prof. dr hab. Krzysztof Baranowski        1999 – 2005
dr hab. Jacek Otto                                      2005 – 2008
prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki           2008 – 2016