Wydziałowa Komisja Likwidacyjna

Wydziałowa Komisja Rozwoju Młodych Naukowców

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zamówień Publicznych

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Wydziałowa Komisja Finansów Organizacji Studenckich

Wydziałowa Komisja Promocji

Wydziałowa Komisja Pozyskiwania Funduszy

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów

Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja Konkursowa

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki

Wydziałowa Komisja ds. Budżetu i Finansów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości