Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu „Bursztynowa Praktyka”

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu „Diamentowa Praktyka”

Pełnomocnik Dziekana ds. Edukacji Normalizacyjnej

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Własnością Intelektualną

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej

Przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Studiów Obcojęzycznych i Wymiany Studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii

Przedstawiciele Wydziału do współpracy z CWM PŁ w zakresie internacjonalizacji

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej PŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – studia niestacjonarne

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – studia stacjonarne

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (IPiP)

Broker Innowacji