DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
tel. (42) 631 37 68

Godziny przyjęć dla pracowników i studentów:

3. wtorek miesiąca w godz. 10.00-12.00

 

PRODZIEKAN DS. NAUKI i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
dr hab. inż. Marek Matejun
tel. (42) 631 33 68

 

PRODZIEKAN DS. EDUKACJI
dr Anna Stankiewicz-Mróz
tel. (42) 631 37 51

Godziny przyjęć dla Kół Naukowych:

Pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 9.00-10.00PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU
dr inż. Maciej Bielecki
tel. (42) 631 33 68

Godziny przyjęć w sprawach organizacji i rozwoju:

środa 1 raz/m-c w godz. 12.00-13.00 (w terminach posiedzeń Rady Wydziału: http://wzip.p.lodz.pl/o-wydziale-2/rada-wydzialu/)


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Aleksandra Makowska
tel. (42) 631 37 51

aktualne terminy http://wzip.p.lodz.pl/dla-studentow/dyzury-prodziekanow/

Sekretariat Dziekana
mgr Izabela Grabowska
tel. (42) 631 37 68
tel/ fax (42) 631 38 74
email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Godziny przyjęć:
8.00 – 14.30
poniedziałek – piątek