Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ posiada 26 letnie doświadczenie w kształceniu studentów. Prowadzimy studia na  kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa pracy, Zarządzanie, Inżynieria zarządzania, Europeistyka oraz Papiernictwo i Poligrafia. Na wszystkich kierunkach inżynierskich kształcenie odbywa się w oparciu o profil praktyczny, który służy zdobywaniu przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

Wspólnie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego prowadzimy studia anglo i francuskojęzyczne na kierunku Managment oraz Inżynieria zarządzania.

Siedziba Wydziału  Zarządzania i Inżynierii Produkcji mieści się w zabytkowym kompleksie pałacowym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 266.

Od 2003 roku Wydział dysponuje także powierzchniami dydaktycznymi w budynku przy ul. Wólczańskiej 215. Wydział posiada własną bibliotekę, która gromadzi literaturę naukową głównie z zakresu organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych. Księgozbiór aktualnie liczy 14 790 woluminów książek.

Wydział od 1997 posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W latach 1998 – 2017 stopień doktora nauk ekonomicznych nadano łącznie ponad 80 osobom.

O rozwoju Wydziału świadczy liczba studentów, biorąc pod uwagę wszystkie formy i poziomy studiów aktualnie na Wydziale studiuje 2535 osób. Łącznie w latach 1996 – 2017 studia na Wydziale ukończyło blisko 13 532 absolwentów.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej,  która polega na realizacji wspólnych projektów badawczych, wymianie studentów i wykładowców oraz organizowaniu konferencji. Wydział uczestniczy w programach wymiany studentów Tempus, Sokrates, Erasmus oraz Multiregional International Business Program, Pays d’Europe Centrale et Orientale MIBP i MIBP Peco, które wspomagają system kształcenia studentów i wzbogacają program nauczania.

Pracownicy Wydziału wykazują wysoką aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych. Efektem realizowanych prac badawczych są publikacje naukowe. Łącznie w roku akademickim 2016-2017 wydano 160 publikacji, w tym: monografie oraz publikacje w czasopismach z list A, B i C.

Jedną z atrakcyjnych ofert naszego Wydziału jest możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia studiów I oraz II stopnia. Podwójny dyplom obejmuje studia na dwóch uczelniach wyższych równolegle. Podpisaliśmy umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami: Francji, Niemiec i Ukrainy.

Do współpracy zapraszamy specjalistów przedsiębiorców, doświadczonych praktyków. Dążymy do tego, by studenci naszego Wydziału już w trakcie studiów mieli kontakt z jak największą liczbą pracodawców i praktyków biznesu.

Na Wydziale wdrożono program „Diamentowa Praktyka”, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej udziału w programie intensywnego rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy przy udziale wiodących podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego.

Wydział może poszczycić się kategorią „A” którą otrzymał w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej oraz certyfikatem ISO 9001:2015 z zakresu realizacji procesów naukowo-badawczych, kształcenia i działalności usługowej.

Politechnika Łódzka oraz nasz Wydział plasują się w czołówkach ogólnopolskich, edukacyjnych rankingów szkół wyższych oraz kierunków ekonomicznych.

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 2017:

Politechnika Łódzka na 14 miejscu.

Ogólnopolski ranking uczelni technicznych w Polsce:

Politechnika Łódzka na 6 miejscu.

 

PRZYGOTUJEMY Cię do przyszłej pracy zawodowej!

Z NAMI zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, logistyki, zarządzania i marketingu!

U NAS dowiesz się co ma wpływ na kształtowanie się rynku pracy i jak być kompetentnym pracownikiem!

Zawsze oferujemy nowoczesne i atrakcyjne programy studiów!