Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni.
Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową.

  NAZWA STUDIÓW
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
ILOŚĆ MIEJSC MIN-MAX.
CENA
ILOŚĆ
SEM.
KIEROWNIK STUDIÓW
DANE KONTAKTOWE
Coaching i mentoring w biznesie  
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Min. 16
5 000 PLN
2
dr Jarosław Lendzion
Tel.: 42 6313766, Fax: 42 6362824 e-mail: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl; michal.szczepanik@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266   http://www.spcim.pl
Komercjalizacja technologii
w praktyce
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
Min. 18
4 800 PLN
2
dr hab. inż. M. Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ
Tel.: 42 631 36 81, Fax: 42 631 28 62e-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, http://komtech.p.lodz.pl/
Menedżerskie Studia Podyplomowe
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Min. 18
3 600 PLN
2
dr inż. Jan Królikowski
Tel.: 42 6370043 Fax: 42 6370043 kzp@info.p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215  http://msp.wzip.p.lodz.pl
Projektowanie innowacyjnych produktów i usług
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Min. 15
4500 PLN
2
dr inż. Maciej Szczepańczyk
Tel.: 42 6313759, e-mail: maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 http://www.prinnpu.pl/
Zarządzanie projektami  
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Min. 15
6600 PLN
2
dr inż. Agnieszka Pietras
Tel.: 42 6313753, 501066769
Fax: 42 6313766
e-mail: pawel.pietras@p.lodz.pl
adres: 90-924 Łódź,
ul. Piotrkowska 266 pok. 17 http://www.podyplomowewlodzi.pl/
Zarządzanie logistyką  
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Min. 17
4 000 PLN
2
dr inż. Maciej Bielecki
Tel.: 42 6370043 Fax: 42 6370043 e-mail: maciej.bielecki@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215 http://logistyka.woiz.pl
Zarządzanie zasobami ludzkimi  
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Min. 18
4 000 PLN
2
dr Jarosław Lendzion
Tel.: 42 6313766, Fax: 42 6313766 e-mail: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 http://www.spzzl.pl/
Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością 
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Min. 20
4 200 PLN
2
dr inż. Anna Walaszczyk
Tel.: 42 6370043, 502 775 036 Fax: 42 6370043 e-mail anna.walaszczyk@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215 http://www.jakosc.wzip.p.lodz.pl
Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Min. 20
4 000 PLN
2
dr inż. Katarzyna Boczkowska
Tel.: 42 6370043; 426313754 Fax: 42 6370043 katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215  http://bhp.wzip.pl
Zarządzanie w służbie zdrowia i elementy techniki medycznej
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Min. 13
4 200 PLN
2
Prof. dr hab. inż. R. Grądzki
Tel.: 42 6313767, Fax: 42 6362824 e-mail: ryszard.gradzki@p.lodz.pl; anna.walecka@p.lodz.pl
adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
www.spzdrowie.pl
Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży  
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Min. 15
4 400 PLN
2
dr Anna Stankiewicz-Mróz
Tel.: 42 6313766, Fax: 42 6313766 e-mail: anna.stankiewicz-mroz@p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266  http://zarzadzaniesprzedaza.edu.pl/
Zarządzanie produkcją
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Min. 22
5400 PLN
2
dr inż. Irena Jałmużna
Tel.: 42 6370043 Fax: 42 6370043 kzp@info.p.lodz.pl adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215  http://spzp.wzip.p.lodz.pl

                          

Wniosek o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego